دستگیری وبازداشت ۳۰ تن از مردم سمنان در تظاهرات شبانه این شهر

0
1042
دستگیری وبازداشت
دستگیری وبازداشت ۳۰ تن از مردم سمنان در تظاهرات شبانه این شهر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۹-دستگیری وبازداشت ۳۰ تن از مردم سمنان در تظاهرات شبانه این شهر
دستگیری و بازداشت حدود ۳۰ تن در تظاهرات شبانه شهر سمنان
گزاش ها حاکی است که شب گذشته ، مردم به جان آمده شهر سمنان اقدام به برگزاری تظاهرات پراکنده یی در این شهر کردند.
نیروهای سرکوبگر امنیتی و انتظامی به طور سراسیمه اقدام به دستگیری حدود ۳۰ الی ۴۰ تن از جوانان قیام کردند.
لازم به ذکر است که برغم این دستگیریها، اما رودرروی حکومت و عوامل سرکوبگر آن؛ امروز ۹ دیماه ساعت ۵ بعدازظهر مردم سمنان طی فراخوانی دعوت به تظاهرات در میدان میدان سعدی این شهر در ساعت ۱۷۰۰ کردند.
مردم سمنان نیز در همبستگی از تظاهرات سراسری مردم مشهد ودیگر شهرهای میهن به خیابانها آمده و بادادن شعارهای ضدحکومتی خواستار آزادی و برچیده شدن بساط ظلم وستم شدند .
درپی این تظاهرات عده ای از مردم شهر سمنان بدست نیروهای سرکوبگر دستگیر شده وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند
دستگیری وبازداشت ۳۰ تن از مردم سمنان در تظاهرات شبانه این شهر
دستگیری وبازداشت ۳۰ تن از مردم سمنان در تظاهرات شبانه این شهر

شهرهایی که دراین قیام سراسری فراخوان داد ه و شرکت کرده اند عبارتند از:
تبریز ؛کرمانشاه ؛ قوچان ؛ اصفهان ؛ شیراز ؛ قزوین ؛ کرمان ؛ زاهدان ؛ اهواز؛ همدان ؛ ساری ؛ رشت ؛ خرمشهر ؛خسروبیگ؛ اراک ؛ساوه و ارومیه ؛خرم آباد ؛ بروجرد ؛ سنندج ؛ قائمشهرو
شهرهای بسیاری که امروز ۸ دیماه را درهمبستگی ازتظاهرات مشهدیها به خیابانها ریخته وعلیه گرانی وچپاول وغارتگری و نبود آزادی فریاد بر آوردند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید