دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنان به مکانی نامعلوم

0
1329
دستگیری ده ها دانشجو
دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنان به مکانی نامعلوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۲-دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی ایران و انتقال آنان به مکانی نامعلوم
دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی ایران و انتقال آنان به مکانی نامعلوم
درطی قیامهای وتظاهرات سراسری در ۵۰شهر ایران واعلام همبستگی دانشجویان دانشگاههای کشور تعدادی از این دانشجویان بدست نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند
اسامی دانشجویان دستگیر شده عبارتند از :
محمدشریفی مقدم دانشجودانشگاه صنعتی شریف روزدی بازداشت وبه بند ۲۰۹ اوین منتقل شد ودراعتصاب غذا به سرمی برد.
سینا ربیعی
محسن حق شناس
میکاییل قلی راد
پدرام پذیره
محمد محمدیان
علی مظفری
مهدی وهابی ثانی
سهیل موحدان
آرش آوری
دانیال ایمان
امیرحسین علم طلب
مجید اکبری
محسن ترابی
کسری نوری
لیلا حسن زاده ازدانشجویان دانشگاه تهران واز اعضای شوراهای صنفی دانشگاه تهران
فائزه عبدی پور ازدانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
شایان ذکر است که در پی مذاکراتی که چهارتن از دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه به منظور پی گیری برای آزادی دانشجویان بازداشت شده داشتند ؛ بعد ازمذاکرات هر چهار عضو شوراهای صنفی توسط نیروهای امنیتی دستگیرشدند .
این دانشجویان نمایندگان شورای های صنفی دانشگاه بوده که دراین جلسه حاضرشده بودند اما پس ازپایان جلسه و هنگام خروج توسط وزارت اطلاعات دستگیر وبه نقطه نامعلومی منتقل شده اند .
دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنان به مکانی نامعلوم
دستگیری ده ها دانشجو توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنان به مکانی نامعلوم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید