دستگیری ده ها تن ازدانشجویان کارگران و معلمان مقابل مجلس دریورش نیروهای سرکوبگر

0
542

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۱-دستگیری ده ها تن ازدانشجویان کارگران و معلمان مقابل مجلس دریورش نیروی

دستگیری ده ها تن ازدانشجویان کارگران و معلمان مقابل مجلس دریورش نیروی
دریورش نیروهای سرکوبگرمقابل مجلس ده ها تن از دانشجویان ؛ کارگران و معلمان دستگیرشدند
امروز ۱۱اردیبهشت ۹۸ گردهمایی دانشجویان؛ کارگران و معلمان مقابل مجلس به مناسبت روزجهانی کارگر شکل گرفت .
این اقشار مطالبات خودشان را با دادن شعار خواستار بودند
اینهمه اختلاسگر؛ زندانه کارگر
دانشجو معلم کارگر اتحاد اتحاد

اما؛ زمینه چینی برای سرکوب تظاهرات امروز کارگران به مناسبت روز جهانی کارگراز قبل تدارک دیده شده بود. بدنبال این زمینه چینی بود که نیروی سرکوبگر انتظامی به تجمع کارگران و اقشار دیگر مردم در مقابل مجلس ارتجاع یورش برد و ضمن ضرب و شتم تجمع کنندگان، تعدادی را نیز بازداشت کرد و با ون هایی که از قبل آماده کرده بودند، به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

مطابق گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، مدیرکل سیاسی استانداری رژیم در تهران گفته است: «هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیرقانونی است».
این کارگزار رژیم درباره تجمع مقابل مجلس ارتجاع به مناسبت روز کارگر همچنین گفته است: « هیچ مرجعی برای برگزاری تجمع به ما تقاضایی نداده است و هیچ مجوزی هم از ناحیه استانداری صادر نشده است».وی ادامه داد: «این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است، جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است».

رضا شهابی ، حسن سعیدی ، وحیدفریدونی، ناصرمحرمزاده ، سیدرسول طالب مقدم، محمدعلی اصلاغی و اسدالله سلیمانی ازاعضای سندیکا درمیان بازداشت شدگان هستند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید