دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه دارد

0
847
دستگیری دانشجویان
دستگیری دانشجویان در شهرهای مختلف ایران پس از قیام ادامه دارد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه دارد

دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه دارد
روز دوشنبه۱۶بهمن۹۶ محمدرضا شیرعلیزاده دانشجوی دانشگاه خلخال در شهر اردبیل دستگیر شده است.
از محل نگهداری وی تاکنون اطلاعی در دست نیست

شایان ذکر است که موج جدیدی ازدستگیری دانشجویان آغازشده است و درپی این بازداشتهای درهفته گذشته نیز در ادامه همین دستگیری ها اسامی زیر از دستگیرشدگان جدید هستند :
زهرا رحیمی هم بازداشت شد وی دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران است که در ۱۶ بهمن بازداشت شد
وحید لنجانزاده در روز ۱۵ بهمن بازداشت شد او دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران است .
ارومیه؛ سهیل دئیری از فعالان ملی و مدنی در ارومیه توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامشخص بازداشت و به مکانی نامعلومی انتقال یافت.
لازم به یاد آوری است که درپی قیام ها و اعتراضات سراسری تعداد زیادی ازدانشجویان بازداشت شدند .۴تن از اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران ازاین نفرات بودند که با تجمعاتی که خانواده های این دانشجویان مقابل زندان اوین انجام دادند
حکام ظالم مجبورشدند که دانشجویان را آزاد کنند .
همچنان درشهرهای کرمانشاه ؛‌همدان ؛‌ سنندج ؛‌ نیز دانشجویان معترض دستگیرشدند .
اما در این میان باید به چرایی این بازداشتها اشاره کرد
از آنجایی که دانشجویان همواره قشر آگاه و پیشتاز جامعه می باشند و همچنین دانشجویان ایرانی از دیرباز همبستگی خودشان را از اعتراضات مردمی اعلام کرده اند ؛ در قیام های دی ماه نیز همبستگی خودشان را از حرکتهای توده ای اعلام کرده وحمایت نمودند بطوری که شعار محوری ؛ اصلاح طلب ؛‌اصول گرا دیگه تمومه ماجرا ؛ خط بطلانی برتمامی دعاوی مدره بودن و اصلاح طلب بودن کشید .
یاد اور می شویم که دستگیری دانشجویان نشان ازهراس و وحشت حکام جمهوری اسلامی از این قشر پیشتاز و روشن اجتماع است .
دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه دارد
دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسریادامه دارد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید