در «روزدانشجو» یاران دربندمان را فراموش نکرده ایم

0
695
روزدانشجو
در «روزدانشجو» یاران دربندمان را فراموش نکرده ایم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۶-در«روزدانشجو» یاران دربندمان را فراموش نکرده ایم

در«روزدانشجو» یاران دربند مان را فراموش نکرده ایم
در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو یادی می کنیم از یاران دربندمان در زندانهای قرون وسطایی .این دانشجویان تنها بخاطر دفاع از انسانیت و دفاع از مردم زحمتکش درقیام دیماه ۹۶ و همچنین در یورشی که به محل اقامت قطب دراویش گنابادی صورت گرفت بازداشت شده و اکنون در سیاه چالهای اوین و زندان بزرگ تهران و قرچک ورامین بسر می برند.
این دانشجویان در دفاع ازشرف جنبش دانشجویی و در دفاع از آزادی و کرامت انسانی بهترین دوران زندگی خود را پشت میله های زندان بسر می برند.

اما یارانشان هرگز آنان را فراموش نکرده اند و بارها با تجمعات اعتراضی خواهان رهاشدنشان از بند اسارت بوده اند.
پس از قیام دیماه ۹۶ و صدور احکام ظالمانه برای این دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با اقدامات پیگیرانه خود نشان دادند که جنبش دانشجویی همواره آگاه وهوشیار است.
اکنون نیز در آستانه ۱۶آذر درشعارهایشان فریاد:
زندانی سیاسی دانشجو آزاد باید گردد سر دادند.

سرکوب فعالان دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید