در دانشگاه تهران به دختران دانشجو گفته شده از فردا باید مقنعه سر کنید

0
1540
در دانشگاه تهران
در دانشگاه تهران به دختران دانشجو گفته شده از فردا باید مقنعه سر کنید

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۷-در دانشگاه تهران به دختران دانشجوگفته شده از فردا باید مقنعه سر کنید

امروز ۱۷ اردیبهشت ۹۸ جلوی درهای ورودی دانشگاه تهران ماموران حفاظت و حراست ایستادند و تذکر حجاب و دست ندادن می دهند.به دانشجویان دختر گفته اند از فردا باید مقنعه سرکنید. به گفته دانشجویان حاضر درصحنه در دانشکده علوم اجتماعی جمشیدی رییس سابق دانشکده به علت دست دادن؛ فحش داده و به آنان توهین کرده است و یکی ازدانشجویان پسر را هم نزد رییس دانشگاه برده است.

آزادی پوشش برای زنان ایران

زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
ـ قانون حجاب اجباری لغو می‌شود.
ـ مقرراتی که رعایت نکردن حجاب را مستوجب مجازات‌های اداری برای کارگران یا کارمندان زن دانسته، لغو می‌شود.

عقب ماندگی و واپسگرایی هرروز بیشتر و بیشتر می شود
دانشجویان در برابر اینهمه توهین و فشار تنها یک راه دارند اعتراض و منهدم کردن تمام این افکار و اندیشه ارتجاعی.

زنان ایران ازنخستین هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند

 در قرآن آمده است: لااکراه فی‌الدین. پس هر چیزی که از روی تحمیل و زور باشد، بر خلاف اسلام حقیقی است.

می‌خواهد دین اجباری باشد یا حجاب اجباری.

حجاب اجباری برضد اسلام است، برای به‌بند‌کشیدن زنان است،

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید