در اعتراض به آلودگی هوای تبریز دانش آموزان نوشتند :ما می خواهیم زنده بمانیم

0
631
تبریزدر اعتراض به آلودگی هوای
در اعتراض به آلودگی هوای تبریز دانش آموزان نوشتند :ما می خواهیم زنده بمانیم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۴-در اعتراض به آلودگی هوای تبریز دانش آموزان نوشتند :ما می خواهیم زنده بمانیم
امروز چهارشنبه ۴بهمن ۹۶ دانش آموزان تبریزی در اعتراض به آلودگی هوای این شهر با در دست داشتن دستنوشته هایی اعتراض خود را بیان کردند.
بر روی دستنوشته ها این متون دیده می شد:
هوای خوب و تازه برای ما نیازه
استفاده از گاز در نیروگاهها حجم آلاینده ها را کاهش می دهد
ما میخواهیم زنده بمانیم
شایان ذکر است که آلودگی هوا و وجود ریزگردها در شهرها واستانهای مختلف کشور ناشی از غیراستاندارد بودن فضای زندگی شهری میباشد .
زیراکه در شهرهای بزرگ وجود کارخانه هایی که در داخل شهرها هستند یکی از عوامل وجود آلودگی هواست
ریختن زباله های شیمیایی کارخانجات منجر به آلودگی زیستی شده است و مردم این مناطق را دچار ضایعات زیادی کرده است .
روز گذشته درشهرستان شوش واقع دراستان خوزستان یک مرد ۴۳ساله بعلت آلودگی زیا د دچا ر تشنج و خفه گی شد .
طبق گفته های مسئولین ذی ربط جمهوری اسلامی آلودگی هوا و ناامنی محیط زیست ناشی از عدم رعایت استاندارهای شهرنشینی میباشد که دراین حکومت به تنها چیزی که اهمیت داده نمیشود جان وسلامت انسانهاست .
در اعتراض به آلودگی هوای تبریز دانش آموزان نوشتند :ما می خواهیم زنده بمانیم
در اعتراض به آلودگی هوای تبریز دانش آموزان نوشتند :ما می خواهیم زنده بمانیم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید