در آستانه روز جهانی کارگر اخراج ۲۵۰کارگر شرکت ارسا توسط سپاه پاسداران

0
803
سپاه پاسداران
در آستانه روز جهانی کارگر اخراج ۲۵۰کارگر شرکت ارسا توسط سپاه پاسداران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۹- در آستانه روز جهانی کارگر اخراج ۲۵۰کارگر شرکت ارسا توسط سپاه پاسداران

اخراج کارگران شرک ارسا ساختمان توسط سپاه

روز شنبه ۸ اردیبهشت۹۷ –  طی روزهای گذشتە و پس از ۴ روز اعتصاب کارگران شرکت «ارسا ساختمان» (Arsa ) در ثلاث باباجانی از شهرهای مرزی استان کرمانشاه، ٢۵٠ کارگر این شرکت کە در پروژە انتقال آب سیروان بە موسیان در جنوب ایلام فعالیت داشتند، با فشار سپاه پاسداران و بدون دریافت حقوق  ناچار بە تسویه شدند.

یکی از کارگران بومی این منطقە گفت:این ٢۵٠ کارگر حقوق و مزایای ۴ ماه گذشتە را همراه با عیدی خود دریافت نکردەاند و مسئولین شرکت نیز گفتەاند این حقوق بە شما تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است کە ساکنین این منطقە بە دلیل زلزلە ٧.٢ ریشتری پاییز سال گذشتە دچار خسارات زیادی شدەاند.

       در آستانه روز جهانی کارگر اخراج ۲۵۰کارگر شرکت ارسا توسط سپاه پاسداران

بیشتربدانیم:

شایان ذکراست که سپاه پاسداران ارگان سرکوب ودر ایران تحت ستم است در بخشهای مختلف اقتصادی کشور بخصوص سد سازی  بطور گسترده ای نقش دارد ؛ تاکنون نیز با تغییر مسیر دادن رودها و بستن سد روی رودخانه های مهم کشور ضایعات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد آورده است

همچنان در استخدام و بکارگیری کارگران نقش اساسی ایفا میکند

این کارگران که تنها راه نان در آوردنشان مایه گذاری از جانشان می باشد راهم از آنان دریغ کرده و ازکار بیکارشان می کنند

بویژه که بیش از چهار ماه است که حقوق ومزایای خود رانیزدریافت نکرده اند

نظام ضدکارگری منشا همه مصائب و درد زحمتکشان در ایران است .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید