در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد

0
470
عمارت دانشکده حقوق
در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۴-در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد

در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد
در بیست و چهارم اسفند سال ۱۳۱۱ اساتیدی همچون نصرالله تقوی به ریاست دانشکده معقول و منقول
استاد علی اکبر دهخدا به ریاست دانشکده حقوق؛دکتر محمد حسین لقمان ادهم به ریاست دانشکده پزشکی
دکتر محمود حسابی به ریاست دانشکده فنی
دکتر عیسی صدیق به ریاست دانشکده ادبیات و علوم ودانشسرای عالی
منصوب شدند.

گفتنی است که دانشگاه تهران اولین و قدیمی ترین دانشگاه ایران می باشد که درسال ۱۳۱۳تاسیس شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید