در۱۴ژوئیه سال ۱۷۸۹ فرانسویان زندان باستیل را تصرف کردند

0
717
زندان باستیل
در۱۴ژوئیه سال ۱۷۸۹ فرانسویان زندان باستیل را تصرف کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۳-در۱۴ژوئیه سال ۱۷۸۹ فرانسویان زندان باستیل را تصرف کردند

در۱۴ژوئیه سال ۱۷۸۹ فرانسویان زندان باستیل را تصرف کردند

تصرف زندان باستیل، روز ملی فرانسویان
۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیلBastille را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود و به مظهر استبداد شهرت داشت تصرف، زندانیان را آزاد و در ساختمان آتش افکندند.

با فتح باستیل، انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند، در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه ادامه یافت که نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت و از آن زمان۱۴ژوئیه «روز ملی» فرانسویان و به روز آزادی معروف شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید