دریک اقدام زن ستیزانه دانشجویان دختردانشگاه شریف ازشرکت درانتخاب شوراهای دانشجویی منع شدند

0
638
دریک اقدام زن ستیزانه دانشجویان دختردانشگاه شریف
دریک اقدام زن ستیزانه دانشجویان دختردانشگاه شریف ازشرکت درانتخاب شوراهای دانشجویی منع شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-دریک اقدام زن ستیزانه دانشجویان دختردانشگاه شریف ازشرکت درانتخاب شوراهای دانشجویی منع شدند

دریک اقدام زن ستیزانه دانشجویان دختردانشگاه شریف ازشرکت درانتخاب شوراهای دانشجویی منع شدند
دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شریف ساکن درخوابگاه طرشت ۲ باوجودیکه صلاحیت انتخاب در شوراهای صنفی دانشجویان را احراز کرده بودند ؛اما تنها به علت گرفتن تذکر کتبی برای تاخیر ورود به خوابگاه از حضورشان درجلسه انتخابات ممانعت بعمل آمد.

 دانشجویان برای رئیس دانشگاه نوشته اند:باید گفت بر اساس متن صریح شیوه نامه و آیین نامه ی شورا های صنفی موارد مشخصی برای رد صلاحیت وجود دارد و یکی از آن موارد داشتن حکم قطعی در کمیته ی انضباطی است. بدیهی است تذکر کتبی حکم قطعی کمیته ی انضباطی محسوب نمی شود از سوی دیگر، بنا به توضیح مسئولین امر، تاخیر در ورود به خوابگاه به منزله ی رعایت نکردن شئون اخلاقی و دانشجویی تفسیر شده است که نادرستی این بهانه بر هر فرد منصفی آشکار است. لازم به توضیح هست پروسه ی تذکر شفاهی و کتبی برای تاخیر در ورود دختران به خوابگاه دارای اشکالات اجرایی فراوان است و حتی گاهی به سلیقه ی مسئولین خوابگاه ارتباط می یابد.

اینجانبان مراتب اعتراض خود را از راه های مختلف به مسئولین امر رسانده اند اما توضیحات اعضای کمیته ی نظارت بر انتخابات (آقای دکتر فاطمی زاده، معاونت دانشجویی و آقای مهندس سیه بازی، مدیریت امور دانشجویی و دکتر افشین) را قانع کننده نیافتند. خواهشمند است شخصا به این درخواست جمعی دانشجویان رسیدگی فرمائید. بدیهی است چنانچه این اقدام نیز کارساز نباشد، دانشجویان مطالبه ی خود را از سایر روش های مدنی پیگیری خواهند کرد.

 

ملاحظه می شود که فشار مضاعف بر روی دختران دانشجو در دانشگاه های کشور نهادینه شده و بعلت های واهی و مسخره ای از حضور زنان و دختران د رامور اجتماعی و امور دانشگاه جلوگیری می شود
کارگزاران و سردمداران ضد مردمی بخوبی واقفند که نقش زنان در اجتماع و حضورشان درصحنه های اجتماعی تو دهنی محکمی بر نگرش مرد سالارانه است.
بدانید که از همانجایی خواهید خورد که فکرش را نمیکنید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید