درگیری غارت شدگان با نیروی انتظامی سرکوبگر درتهران

0
502

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۶- درگیری غارت شدگان با نیروی انتظامی سرکوبگر درتهران
روز یکشنبه۲۶آذر۹۶ غارت شدگان ستم دیده موسسات مجازی مالی با نیروهای سرکوب درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر رژیم در پی متفرق کردن غارت شدگان بودند و با هل دادن و دستگیری آنان بدنبال آن بودند تا مانع از گسترش تجمع غارت شدگان شوند ولی با همت مردم ، صف انتظامی شکسته و به کناری میرفت و حرکت مردم مثل ادامه میافت.
درگیری غارت شدگان با نیروهای سرکوب تامدتها ادامه داشت
غارت شدگان شعار می دادند:
نیروی انتظامی خجالت خجالت.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید