درگیری دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بسیجیان دراعتراض به دستگیری مرضیه امیری

0
517

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۵-درگیری دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بسیجیان دراعتراض به دستگیری مرضیه امیری

درگیری دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بسیجیان دراعتراض به دستگیری مرضیه امیری روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸ در نشستی که به مناسبت روز جهانی ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود، بین دانشجویانی که به بازداشت مرضیه امیری خبرنگار ودانشجوی دانشکده علوم اجتماعی اعتراض کردنددرگیری بین بسیجیان و دانشجویان رخ داد.

گفتنی است که مرضیه امیری دانشجو وخبرنگار همزمان با برگزاری تجمعی در مقابل مجلس نظام درمیدان بهارستان تهران درتاریخ۱۱ اردیبهشت دستگیرشده وبه زندان اوین منتقل شد.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان روز جهانی کارگر دریازدهم اردیبهشت۹۸

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید