درپنجاه ودومین روز اعتصاب غذا وضعیت دانشجوی زندانی روح الله مردانی وخیم گزارش شده است

0
484
دانشجوی زندانی
درپنجاه ودومین روز اعتصاب غذا وضعیت دانشجوی زندانی روح الله مردانی وخیم گزارش شده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۱-درپنجاه ودومین روز اعتصاب غذا وضعیت دانشجوی زندانی روح الله مردانی وخیم گزارش شده است

آقای روح الله مردانی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و معلم مشاور درناحیه چهارم کرج می باشد.
این دانشجو در پی اعتراضات و قیام دیماه سال ۹۶ بازداشت شد.
ماموران سرکوبگرامنیتی درتاریخ ۲۸ بهمن ۹۶ به «اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام وی را به زندان اوین منتقل کردند.
روح الله مردانی از تاریخ ۴اردیبهشت۹۷ در اعتراض به دستگیری خود در زندان د ست به اعتصاب غذا زد.

در ادامه روند صدور احکام ظالمانه برای دانشجویان و بازداشت شدگان قیام دیماه ۹۶ قضائیه جانی وغیر مستقل جمهوری اسلامی درتاریخ ۹تیر۹۷ حکم زیر را برای این دانشجو صادر کرد:

روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران در حکم بدوی دادگاه به ۸
سال حبس محکوم شده است .
حکم صادره به شرح زیر است :
پنج سال حبس به اتهام تبانی علیه امنیت داخلی
یکسال حبس به اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی
دوسال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی
دوسالممنوع الخروجی از کشور
درپی صدور این حکم روح الله مردانی دور دوم اعتصاب غذای خود را آغازکرد.
اکنون او در پنجاه و دومین روز اعتصاب غذای خود می باشد و وضعیت او وخیم اعلام شده است.

شایان ذکر است که رژیم ضد انسانی حاکم برایران دروحشت از ادامه و گسترش قیامهای دانشجویی احکام قضائیه ظالمانه ای را برای دانشجویان صادر کرده است که تاکنون این احکام اعتراضات و تجمعات گسترده ای را از سوی دانشجویان سراسر کشور در بر داشت.
این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

درپنجاه ودومین روز اعتصاب غذا وضعیت دانشجوی زندانی روح الله مردانی وخیم گزارش شده است
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید