درس و خاطره ای از نلسون ماندلارهبر فقید مردم افریقا

0
704
درس و خاطره
درس و خاطره ای از نلسون ماندلارهبر فقید مردم افریقا

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۷-درس و خاطره ای از نلسون ماندلارهبر فقید مردم افریق

درس و خاطره ای از نلسون ماندلارهبر فقید مردم افریقا
به گفته یکی از دوستان ماندلا؛ روزی نلسون ماندلا درزمانیکه رییس جمهور افریقا بود برای خوردن ناهار به همراه عده ای از دوستانش به رستورانی می رود همزمان متوجه شده که در گوشه ای از رستوران نیز یک مرد نشسته است از محافظین اش می خواهد که آن مرد را به میزشان دعوت کنند.آن مرد با حالت خجالت و شرمندگی می اید و نهار را با ماندلا صرف میکند.
پس از خارج شدن از رستوران یکی از دوستان ماندلا از او سوال می کند این شخص کی بود؟
ماندلا جواب می دهد:
این نگهبان زندان ( سلول انفرادی ) من بود که هرگاه زیاد تشنه می شدم و درخواست آب میکردم ،بجای آب ، شلوار خود را پایین میکشید و از پنجره سلول بر من ادرار می کرد.
دوست ماندلا خشمگین شده و می گوید چرا اورا دعوت کردید؟
ماندلا جواب داد:

ما وقتی به رستوران وارد شدیم آن شخص بسیار شرمنده و با ترس و لرز نشسته و احتمالاً در ذهن خود فکر میکرد حالا که او را دیده ام شاید به فکر انتقام از کارهای گذشته او باشم.

خواستم به او اطمینان دهم که انقلاب ما به قصد انتقامجویی نبود. این بود راز ماندگاری و محبوبیت ماندلا .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید