دردانشگاه های سراسر کشور کیفیت بدغذایی بیداد می کند

0
636
دردانشگاه های سراسر کشور کیفیت بدغذایی بیداد می کند
دردانشگاه های سراسر کشور کیفیت بدغذایی بیداد می کند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۰-دردانشگاه های سراسر کشور کیفیت بدغذایی بیداد می کند

وضعیت و کیفیت بد غذایی در دانشگاه های کشور معضلی جدی برای دانشجویان

براساس آمار وگزارشاتی که ازاقصی نقاط کشور بدستمان رسیده است یکی از معضلات جدی دانشجویان کیفیت بدغذاهایی است که روزانه در سلف سرویسها ی دانشگاه برای دانشجویان سرو می شود
دانشجویی که با مشقات فراوان به دانشگاه راه یافته است و ازشهرهای دور ونزدیک خودشان را به محل آموزش علم و دانش رسانده است ؛ دربدو ورود از پایه ای ترین و اولیه ترین خواسته دچار مشکل و تضاد هستند .
مساله غذا
در زیر به نمونه هایی از کیفیت نازل غذایی در دانشگاه ها سراسر کشور اشاره می کنیم :
در ساوه محل توزیع غذا برای دانشجویان پستویی است که فاقد ذره ای بهداشت می باشد.
در دانشگاه مشهد صف طولانی غذا و ساعتها دراین صف ماندن به کلاس نرسیدن ؛ اتلاف وقت و درنهایت اعتراض و نارضایتی در بر دارد.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بدی غذای دانشگاه دست به اعتراض زدند.
دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به کیفیت بدغذایی تجمع کردند
دردانشگاه تربیت دبیر رجایی در غذا پلاستیک و الیاف گونی دیده می شود.
در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ازکیفیت بد غذا دانشجویان تجمع می کنند .
در دانشگاه تربیت دبیر در غذا کرم دیده می شود.
در دانشگاه ارومیه دانشجویان این کیفیت بدغذایی را توهین دانسته ودست به اعتراض می زنند .
و صدها نمونه دیگر وو
راستی چرا دانشجویی که با فروش فرش خانه؛ هزینه تحصیلی اش را تامین می کند باید غذای بی کیفیت داده شود
دانشجویی که همه هم وغم اش باید درس خواند ن باشد ؛ بخاطر یک غذای بی کیفیت ساعتها زمانش را درصف های تحویل بگذراند و آخرالامر هم درسینی غذایش کرم وول بزند؟
دانشجویی که باید از آموزش رایگان برخوردار باشد حالا با این همه اخاذی که به طرق مختلف از او می شود ؛
شهریه های کلان
خوابگاه های گران
هزینه ترددات برای رسیدن به کلاس درس
آیا درس خواندن و تمرکز برای تحصیل و آموزش علوم به تمام وکمال و اتم وجه صورت می گیرد؟
اینجاست که دانشجو باید فریاد بزند :

اگر غم لشکر انداز که خون عاشقان ریزد
من وساقی بهم سازیم وبنیان اش براندازیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید