دردانشگاه علوم پزشکی گوشت ازبرنامه غذایی دانشجویان حذف شده است

0
1003
دردانشگاه علوم پزشکی
دردانشگاه علوم پزشکی گوشت ازبرنامه غذایی دانشجویان حذف شده است

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۳-دردانشگاه علوم پزشکی گوشت از برنامه غذایی دانشجویان حذف شده است

دردانشگاه علوم پزشکی گوشت از برنامه غذایی دانشجویان حذف شده است
دردانشگاه علوم پزشکی ایران بر روی برد دانشگاه ابلاغیه زیر نصب شده است:
باتوجه به مشکلات پیش آمده درتامین مواد اولیه غذایی ( ا زجمله گوشت و…)
تغییر در برنامه غذایی اعلام شده احتناب ناپذیر است .
بدیهی است با مرتفع شدن مشکلات کما فی السابق بر اساس برنامه غذایی اعلام شده ؛ غذا ارائه خواهد شد.

امضا
مدیریت امور دانشجویی

گفتنی است که معضلات غذایی و کیفیت پایین غذا در دانشگاه های سراسر کشور از چالشهای دانشجویان با کارگزاران و دست اندکاران دانشگاه بوده که تاکنون نیز جواب درستی به دانشجویان داده نشده بود.

اکنون نیز با بالارفتن بیش ازحد قیمت گوشت که ازاصلی ترین ارکان غذا می باشد در این بین تغذیه دانشجو چه خواهد بود ؟
و چه کسی پاسخگو است؟

براندازی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید