درخواست دانشجویان ازکنشگران و روزنامه نگاران متعهد: حملات امنیتی به ساحت دانشگاه آغازشده ساکت نمانید

0
687
درخواست دانشجویان ازکنشگران و روزنامه نگاران متعهد
درخواست دانشجویان ازکنشگران و روزنامه نگاران متعهد: حملات امنیتی به ساحت دانشگاه آغازشده ساکت نمانید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۸-درخواست دانشجویان ازکنشگران و روزنامه نگاران متعهد: حملات امنیتی به ساحت دانشگاه آغازشده ساکت نمانید

درخواست دانشجویان ازکنشگران و روزنامه نگاران متعهد: حملات امنیتی به ساحت دانشگاه آغازشده ساکت نمانید

پس از تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل جهت مطالبات صنفی شان؛ تماس های تهدید آمیز از سوی وزارت اطلاعات شروع شده و ؛خانواده های دانشجویان را به هراس و نگرانی انداختندازاین رو

ما دانشجویان ضمن تاکید بر اینکه صدای مطالبات بر حقمان خاموش شدنی نیست، چنانکه پس از دی ماه و با صدور بیش از صد سال حکم زندان برای فعالین صنفی هم خاموش نشد، از همه کنشگران حق طلب تقاضا داریم حمایتمان کنند! ما بارها و بارها اعلام کرده ایم صدای مطالبات بحق دانشجویان را بشنوید چرا که با هیچ برخورد امنیتی ای خاموش شدنی نیست!
امروز انتظار داریم نمایندگان مجلس از وزیر علوم بپرسند چه میشود که کوچکترین تجمعات صنفی داخل دانشگاهی با شدیدترین برخوردهای امنیتی مواجه میشود؟ وزیر علوم کجاست و چرا از استقلال ساحت دانشگاه هیچ حمایتی نمیکند؟ زیر سوال رفتن این استقلال تا جایی است که در دانشگاه آزاد شاهد حضور نیروی پلیس گشت ارشاد باشیم.

امروز از خبرنگاران و روزنامه نگاران انتظار داریم از مسئولان دانشگاه ها و مقامات وزارت علوم بپرسند علت تماس با خانواده های دانشجویان و این شکل تهدیدات چیست؟

از کنشگران حق طلب اجتماعی نیز تقاضا داریم مانند همیشه در کنارمان باشند و در مقابل سرکوب، صدای خواستهای به حق ما را بازتاب دهند و نگذارند زیر این هجوم، صدای ما تضعیف شود.
هنوز دانشجویانی که درقیام دیماه مشمول احکام ظالمانه زندان های طویل المدت شده اند تعیین تکلیف نشده اند! که بازهم این تهاجمات آغاز شده است!
سوال اینجاست که چرا؟ و راه حل چیست؟

 وحشت نظام از حرکت های دانشجویی و شکل گیری قیام. 
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید