درخوابگاه دانشگاه هنر اصفهان آتش سوزی شد

0
757
دانشگاه هنر اصفهان
درخوابگاه دانشگاه هنر اصفهان آتش سوزی شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۸-درخوابگاه دانشگاه هنر اصفهان آتش سوزی شد

درخوابگاه دانشگاه هنر اصفهان آتش سوزی شد
خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر اصفهان به دلیل نقص فنی درتاریخ ۲۷مهرماه ۹۷ دست خوش حریق شد.
دانشجویان دختر این خوابگاه به مسئولان دانشگاه در این زمینه اعتراض کردن اما جواب داده شده آنان جالب بود:
ساختمان خوابگاه مورد تایید اتحادیه است؛ این در حالیست که آتشنشان ها ساختمان خوابگاه را به هیچ عنوان در زمینه مسائل ایمنی تایید نکردند و آن را خارج از استاندارد عنوان کردند.

گفتنی است که دانشگاه هنر دانشگاه اصفهان در گذشته خوابگاه داشته است اما اکنون به علت چپاول وغارت سردمدارانش خوابگاه های دانشجویی را فروخته اند درحالیکه این دانشگاه های دولتی متعهد هستند که خوابگاه و وضعیت استقراری دانشجویان را تامین کنند.
تنها دانشجویان جدید الورود این دانشگاه درمهرماه سال جاری یک میلیون ونهصدهزار تومان بابت خوابگاه پول پرداخته اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید