درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست

0
254
درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان
درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۷-درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست

درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست

محمدصادق کوشکی درمصاحبه ای با خبرگزاری دانشجوی سپاه پاسداران از وضعیت آشفته دانشگاه تهران میگوید:
دانشگاه‌ها و راس همه آن‌ها دانشگاه تهران در دولت تدبیر و امید قصه غم‌باری را رقم زدند.
واقعیت این است که دولت روحانی نه نگاهی به دانشگاه‌ها دارد و نه اهمیتی برای آن‌ها قائل است حتی راهبردی برای مواجهه با دانشگاه‌ها نداشته و ندارد.
وضعیت حال حاضر این دانشگاه مطلوب نیست .
شاید تعداد سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه در چند سال اخیر کم‌نظیر یا بی‌نظیر باشد یعنی در مقطعی که دانشگاه با بحران ارزی و بودجه روبه رو است و بسیاری از مطالبات اساتید و دانشجویان به بهانه نداشتن بودجه نادیده گرفته می‌شود؛ دستگاه‌های نظارتی باید تعداد و هزینه‌های سفر‌ها و حق ماموریت‌ها را بررسی کنند و ضمن مقایسه با دوره‌های گذشته خروجی و دستاورد‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.۷ مرداد ۹۸ خبرگزاری دانشجو»
کوشکی اظهار داشت: دانشگاه تهران برای اجرای مقررات در خیلی از موارد تذکرات وزارت علوم را شنوا نیست، مخصوصا در دوره وزارت منصور غلامی که حتی حاضر به تمکین از وزارت علوم نشده و خود را مطیع نشان نمی‌دهد و به صراحت اعلام می‌کنند که قصد اجرای خواسته‌های وزارت علوم را ندارند، چون خودشان تصمیم گیرنده هستند.
به گفته وی، در دانشگاه تهران نوعی خودمختاری وجود دارد .
گفتنی است که غارت و چپاول در نظام حاکم درهمه ارگانهای آن نهادینه شده است درحالیکه دانشجویان بخاطر نداشتن خوابگاه ؛ نداشتن هزینه های دانشگاه اغلب مجبور به ترک تحصیل می شوند.
فساد وغارت ذاتی نظامی است که تنها دستاورد آن برای مردم ایران جنگ و نابسامانی و شکنجه و زندان و کشتار است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید