درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی توسط مدیر مدرسه شکسته است

0
943
درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی
درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی توسط مدیر مدرسه شکسته است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۱-درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی توسط مدیر مدرسه شکسته است

درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی توسط مدیر مدرسه شکسته است
مدیر مدرسه «شهید سعد الله فاریابی» جیرفت یک دانش‌آموز پایه هشتم را مورد ضرب و شتم قرار داد طوری که دماغ و دندان دانش‌آموز شکسته و روانه ی بیمارستان شده است
دانیال رفیعی دانش آموزی که مورد ضرب وشتم مدیر مدرسه قرارگرفت ؛ لب اش چندین بخیه خورد و بینی اش شکست .
دانیال می گوید :‌آقا عصبانی شد ومشتی برصورت من زد؛ معاون اش هم داشت نگاه میکرد.
پدر دانیال رفیعی می گوید : «روز سه شنبه هفته گذشته ؛ پسر من و دو دانش آموز دیگر در حال بازی وشوخی درحیاط مدرسه بودند و باهم درگیر میشوند ؛مدیر مدرسه به نام ابوذر فاریابی می آید ودانش آموزان را به دفتر میبرد آن دو دانش آموز را که از اقوام خودش بودند را بعد ازصحبت کوتاهی روانه میکند اماپسر مرا نگه میدارد ؛ بعد ازتعطیلی مدرسه مدیر و معاونش به نام ساردو درمدرسه می مانند و پسر مرا هم نگه میدارند ؛ مدیر یک مشت به صورت پسر من میزند که براثر آن دندانش میشکند و بطوریکه لب پایینی اش ۱۲ بخیه خورده است وبعد با لگد به دماغش میزند و دماغ او نیز می شکند ؛ پسرم وقتی به خانه رسید ازمیزان خون ریزی بیهوش شد . مدارک پزشکی وگواهی های پزشکی قانونی همه موجود است »
اما نکته مهم و شرم آور اینکه هیچ کس پاسخ گوی این عمل شنیع وضد انسانی نبوده است
یکی ازنزدیکان این دانش آموز گفت : حراست استان هم آمده دم در بیمارستان گفته یا رضایت می‌دهید یا نمی‌گذاریم پسرتان در جیرفت درس بخواند ! ما هم در آن وضعیت ضبط نداشتیم که صدای آن‌ها را ضبط کنیم! مدیر مدرسه حتی این موضوع را انکار نمی‌کنند و آن‌قدر وقیحانه رفتار می کند که حتی عذرخواهی هم نمی‌کند ! می‌گوید بچه اذیت کرده و من زدمش!”
شایان ذکر است که تاکنون بارها دانش آموزان توسط مدیران ومعلمان بسیجی و حراستی مورد ضرب وشتم قرارگرفته اند که منجر به شکستن دندان بینی و پاره شدن پرده گوش دانش آموز شده است اما هیچ ارگانی پاسخگوی این بی عدالتی نبوده است.

درجیرفت دماغ ودندان دانش آموزی توسط مدیر مدرسه شکسته است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید