درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز ۴دانشجو بازداشت شدند

0
1014
درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز
درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز ۴دانشجو بازداشت شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۶-درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز ۴دانشجو بازداشت شدند

درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز ۴دانشجو بازداشت شدند
در روز شنبه ۵ آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد تهران -مرکز در منطقه سوهانک نسبت به حضور گشتهای نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد در اطراف دانشگاه اعتراض و تجمع کردند درجریان این تجمع یکی ازدختران دانشجو توسط خودرو نیروهای سرکوبگر به زیرگرفته شد این نیروی سرکوبگر با وقاحت تمام درمسافت طولانی این دانشجورا به عقب می راند.
همچنین چهار دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز بازداشت شده و دوربین های تعدادی از دانشجویان توسط نیروهای سرکوبگرضبط گردید.
درجریان اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران-مرکز ۴دانشجو بازداشت شدند.

جنایتهای نیروی انتظامی در صحنه های متعددی که مردم را زیر گرفته اند برای همه مردم ایران روشن است و تازگی ندارد.
در عاشورای سال ۸۸نیز نیروی انتظامی جنایتکار تعداد زیادی از تظاهر کنندگان را زیر گرفتند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید