درتریبون آزاد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان یک دانشجو گفت: جنبش دانشجویی باید صدای اقشار ضعیف باشد

0
475

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-درتریبون آزاد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان یک دانشجو گفت: جنبش دانشجویی باید صدای اقشار ضعیف باشد

درتریبون آزاد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان یک دانشجو گفت: جنبش دانشجویی باید صدای اقشار ضعیف باشد
امروز ۱۷آذر ۹۷ دانشجویان دانشکده مهندسی و کامپیوتر دانشگاه سمنان به مناسبت روز دانشجو تریبون آزاد داشتند
یکی از دانشجویان هنگام سخنرانی گفت:
وقتی هیچ تریبونی وجود نداره تا مردم حرفهایشان را بزنند؛ جنبش دانشجویی باید صدای اقشارضعیف باشد.
جنبش دانشجویی باید صدای کارگران هفت تپه باشد
باید صدای اسماعیل بخشی باشد
باید صدای شرف خبرنگاران باشد
اما ما این صدا را از دانشجویان کم می شنویم
در ادامه این حرف دانشجویان شعار

کارگر زندانی آزاد باید گردد سر دادند.

تجمع دانشگاه های تهران معلم نوشیروانی در روز ۱۷آ‌ذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید