دربیدادگاههای تجدیدنظر حکم ۸ سال زندان برای دانشجوی دانشگاه تهران صادر شد

0
68
دربیدادگاههای تجدیدنظر
دربیدادگاههای تجدیدنظر حکم ۸ سال زندان برای دانشجوی دانشگاه تهران صادر شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱۷-دربیدادگاههای تجدیدنظر حکم ۸ سال زندان برای دانشجوی دانشگاه تهران صادر شد

دربیدادگاههای تجدیدنظر حکم ۸ سال زندان برای دانشجوی دانشگاه تهران صادر شد
سینا درویش عمران دانشجوی زبان آلمانی در بیدادگاه های تجدید نظر به هشت سال حبس محکوم شد.
این بیدادگاه ها بصورت غیابی برگزار شده و حکم به دانشجویان ابلاغ می شود اوج دنائت و پایمال کردن حقوق بشر در این احکام پیداست زیرا نظام از هراس و وحشت از قیام دانشجویان به اعمال فشار بیشتری نسبت به دانشجویان دست زده است.

لازم به ذکراست که درپی قیام سراسری دیماه ۹۶ که دانشگاههای کشور درحمایت از اعتراضات عمومی ؛ همبستگی خودرا با مردم زحمتکش و کارگران ومحرومان اعلام کردند وشعار دادند :
اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا حرف اصلی خودرا با نظام سرکوب و تفتیش عقاید بیان کردند .دردوران قیام دیماه ۹۶ تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شده و به زندان افتادند .

دانشجویان دانشگاه تهران که اکثر آنان از اعضای شورای صنفی دانشجویی بودند توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده وبه زندان اوین منتقل شدند .

اما حرف اصلی کجاست ؟
این دانشجویان به چه جرمی بازداشت و محکوم به حبس های طویل المدت شده اند ؟
چرا ممنوع الخروج ازکشور هستند ؟
چرا نباید با احزاب سیاسی ودر فضای مجازی عضو باشند ؟

همه اینها سوالاتی است که یک پاسخ دارد
پاسخ آن اتحاد وهمبستگی دانشجویان و زنده کردن جنبش دانشجویی علیه این سرکوب و ستمی که بر دانشجویان میرود

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید