دربعضی از حوزه های دانشگاهی درایران ۵۰درصد حوزه سهمیه است که ۳جورش هم عادلانه نیست

0
573

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۱-دربعضی از حوزه های دانشگاهی درایران ۵۰درصد حوزه سهمیه است که ۳جورش هم عادلانه نیست

دربعضی از حوزه های دانشگاهی درایران ۵۰درصد حوزه سهمیه است که ۳جورش هم عادلانه نیست
مجیدحسینی که استاد دانشگاه تهران می باشد دریک سخنرانی این وضعیت چپاولگرانه و ظالمانه سهمیه بندی های دانشگاه ها را افشا میکند.
حسینی می گوید:
در آزمونهای سراسری ایران ۱۹جور سهمیه وجود دارد.
دربعضی از حوزه های دانشگاهی ۵۰درصد حوزه سهمیه است ۵۰ درصداصلا رقابتی نمانده است
من رفتم درکلاس دکترای دانشگاه تهران ۹ تا دانشجو دارم که ۷تای آن سهمیه است یکی اش استاندار فلان جاست یکی مدیرکل فلان جاست همشون ۲برابر سن من سن دارند من اصلا چطوری به این درس بدم
فقط مرا نصیحت می کردند که پسر جان خوب میشی
۵۰درصد حوزه ها سهمیه است ۱۹ جور سهمیه است که ۳جورش هم عادلانه نیست.

معنای یک تظاهرات دانشجویی درایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید