دانش آموختگان نفت دشت آزادگان بیکار و جویای کار

0
684
دانش آموختگان نفت
دانش آموختگان نفت دشت آزادگان بیکار و جویای کار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۲۶-دانش آموختگان نفت دشت آزادگان بیکار و جویای کار

یکشنبه شب ۲۵شهریور۹۷ جوانان جویای کار شهرستان دشت آزادگان که دوره های تخصصی نفت را گذرانده اند در اعتراض به بیکاری و تبعیض در استخدام مقابل منزل نماینده رژیم از این شهرستان در مجلس ارتجاع؛ تجمع اعتراضی برگزارکردند.
این جوانان چندین بار در نمایش جمعه، استانداری استان، اعتراض خود را مبنی بر عدم استخدام اظهار کرده بودند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید