دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ازنیاز فوری مناطق سیل زده به خدمات درمانی خبر داد

0
464
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ازنیاز فوری مناطق سیل زده به خدمات درمانی خبر داد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۲-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ازنیاز فوری مناطق سیل زده به خدمات درمانی خبر داد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ازنیاز فوری مناطق سیل زده به خدمات درمانی خبر داد
درپی سیل ویرانگر در استان خوزستان و وضعیت اسفناک خدمات رسانی به مردم محروم و سیل زده این منطقه و نداشتن بهداشت دانشگاه  در اطلاعیه ای نوشت:با توجه به نیاز اردوگاههای اسکان سیل زدگان در مناطقی از استان به خدمات درمانی تخصصی؛ از کادر محترم پرستاری؛ پزشکان متخصص داخلی؛ اطفال و زنان داوطلب درخواست می گردد جهت شرکت دربرنامه های درمانی سیل زدگان با معاونت درمانی دانشگاه تماس حاصل نمایند.
این منطقه به کادرپزشکی و پرستاری بشدت نیازمند است .
کمپین دانشجویان علوم پزشکی

گفتنی است که وضعیت سیل زدگان در مناطق سیل زده به لحاظ بهداشت و خدمات درمانی بسیار پایین است و اقدام عملی و تاثیر گذاری هم ازسوی دولت در این زمینه انجام نشده است.

سیل وارداهواز شد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید