دانشگاه صنعتی کرمانشاه دراعتراض به پولی شدن وکاهش سنوات تجمع اعتراضی کردند

0
629

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۴-دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی شدن وکاهش سنوات تجمع اعتراضی کردند

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی شدن وکاهش سنوات تجمع اعتراضی کردند
دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه امروز۲۴اردیبهشت ۹۷؛ در اعتراض به پولی شدن دانشگاه، تجمع بر پا کردن

دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه همانند دیگران دانشجویان کشور در سلسله اعتراضات دانشجویی بخاطر پولی سازی و کاهش سنوات دانشجویی شرکت کرده و خواسته های خود رابیان کردند
دانشجویان شعار داده وفریاد میزدند :
«دانشجو بیکاره، پول از کجا بیاره»

گفتنی است که بحث کاهش سنوات از مشکلات جدی دانشجویان کشورمی باشد که مدتهاست بخاطر این تضاد دانشجویان اعتراضات وتجمعات پی درپی داشته اند .
دانشگاه های مشهد ؛ تهران ؛ بهشتی ؛ قوچان ؛ صنعتی شریف تهران ؛‌ سهند تبریز؛ دانشکده هنر تبریز؛ دانشگاه کرمانشاه و بسیاری دیگر دانشگاه ها خواهان لغو این قانون شدند .
شایان ذکر است :
براساس اعتراضات گسترده ای که برسر کاهش سنوات در دانشگاه بهشتی (ملی سابق ) صورت گرفت و هم اکنون نیزادامه دارد ؛‌هیئت امنای دانشگاه بهشتی مجبور شد قانونی تصویب کند که در آن ؛ از نیم سال نهم دانشجویان کارشناسی روزانه موضوع ماده 15 آیین نامه آموزشی شهریه دریافت نشود
این نیم سال دستاورد دانشجویان دانشگاه بهشتی بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید