دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برخی از دانشجویان را ازداشتن خوابگاه محروم کرد

0
912
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برخی از دانشجویان را ازداشتن خوابگاه محروم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۷-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برخی ازدانشجویان را ازداشتن خوابگاه محروم کرده است

دانشگاه نوشیروانی بابل برخی از دانشجویان را ازداشتن خوابگاه محروم کرده است
شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  درتاریخ ۷خرداد ۹۷ طی ابلاغیه اعلام کرده و لیست شماره های دانشجویی آنان را درجدولی ارائه داده است .

لیست دانشجویان دارای مشکل انضباطی در خوابگاه ها
تعدادی از دانشجویان به علت مشکلات انضباطی امکان اتاق بندی نخواهند داشت.
لیست شماره دانشجویی دانشجویان مورد نظرکه دارای مشکل انضباطی می باشند در جدول زیر ارائه شده است.
لطفا هر چه سریع تر برای توضیحات بیشتر به دفتر معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

شایان ذکراست که ندادن خوابگاه به دانشجویان یا اخراج آنان از خوابگاه های دانشجویی پیامدهای ناهنجاری برای دانشجویان خواهد داشت ؛ زیرا که یکی از علل گرایش دانشجویان به اعتیاد و ترک تحصیل و سرخوردگی نداشتن محل مناسبی برای استقرار است .
استقرار داشتن دانشجوی از اولیه ترین نیازهای زندگی دانشجویی است زیرا که پایه ای ترین نیاز دانشجو محل مناسبی برای درس خواندن ؛ استراحت کردن ؛ و اساسا مسائل صنفی است .
نادیده گرفتن این نیاز اولیه از سیاستهای غلط و ضد انسانی است که با آینده و تباه شدن دانشجویان رابطه مستقیم دارد .
حالا معلوم نیست که خلاف دانشجو چه بوده است که می گویند مشکل انظباطی
مشکل انضباطی چیست ؟ آیا اینقدر برجسته است که دانشجو را ازداشتن خوابگاه محروم می کند ؟
ضمن اینکه منشا همه بدرفتاری ها یا ناهنجاریها رژیم ونظام ضدمردمی حاکم برایران است که حرث ونسل مردم ایران را منجمله دانشجویان را نابود کرده است.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید