دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد

0
484
دانشگاه
دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۴-دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد

موضعگیری سخنگوی مجاهدین درباره تظاهرات دانشگاه تهران۲۳ اردیبهشت۹۸

موضعگیری سخنگوی مجاهدین درباره تظاهرات امروز دانشجویان
۲۳اردیبهشت ۹۸
سخنگوی مجاهدین با درود به دانشجویانی که امروز در دانشگاه تهران در برابر یورش مأموران دشمن ضدبشر ایستادگی کردند و آنها را گوشمالی دادند گفت: زمان آن رسیده است که دانشجویان آگاه و انقلابی فضای رخوتی را که رژیم می‌خواهد با سرکوب و اختناق بر دانشگاهها مستولی نماید درهم بشکنند.
سخنگوی مجاهدین افزود: جواب هر تعرض و دست دراز کردن از جانب مأموران و مزدوران دشمن، کوبیدن بی‌محابا در دهان و بر سر و روی آنهاست.

آن‌قدر که در دانشگاه به‌خوبی درس گوشمالی بگیرند. از این پس میدان دادن به مزدوران و عوامل دشمن در دانشگاهها مرز سرخ است و به هر قیمت باید با آنها در افتاد.حیثیت دانشجو و دانشگاه در گرو مقابله کردن با دشمن و مزدوران به هر قیمت و به هر وسیله است. دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد. در قدم بعد رژیم را باید وادار کرد بساط جمعه بازارش را جمع کرده روی عمامه‌اش بگذارد و از دانشگاه تهران بیرون برود.
هر دانشکده را باید به یک کانون شورشی بر ضد رژیم پلید آخوندی تبدیل کرد.
بند از بند این رژیم باید گسست. سزای این رژیم سیل آتش است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید