دانشگاه بلژیک روابط خود را با دانشگاه تهران به علت مسائل سیاسی قطع کرد

0
588
دانشگاه بلژیک روابط خود را با دانشگاه تهران
دانشگاه بلژیک روابط خود را با دانشگاه تهران به علت مسائل سیاسی قطع کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۳-دانشگاه بلژیک روابط خود را با دانشگاه تهران به علت مسائل سیاسی قطع کرد

دانشگاه بلژیک روابط خود را با دانشگاه تهران به علت مسائل سیاسی قطع کرد
درروز ۱۳ اسفند۹۷ رئیس دانشگاه تهران محمود نیلی احمد آبادی اعلام کرد؛دانشگاه تهران با یکی از دانشگاه‌های بلژیک به نام دانشگاه لوون همکاری‌های مشترک داشت و دوره‌های مشترک آموزشی بین دو دانشگاه برگزار می‌شد که این همکاری به دلیل مسائل سیاسی از سوی دانشگاه لوون لغو شد. قطع ارتباط همکاری مشترک دانشگاه لوون بلژیک به‌دلیل بازداشت استاد ایرانی – بلژیکی این دانشگاه در ایران است.

نیلی که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه داشت گفت:
متأسفانه مسائل سیاسی همواره بر روابط دو جانبه همکاری‌های علمی تأثیرگذار است.
همچنان که دلیل لغو همکاری‌های دو جانبه دانشگاه لوون بلژیک با دانشگاه تهران بازداشت یک استاد بلژیکی در ایران اعلام شد.
فرد بازداشت شده در دانشگاه لوون تدریس می‌کرد و به همین دلیل در سفر اخیر دانشگاه‌های آن کشور به این بازداشت اعتراض کردند
و این موضوع برای جامعه دانشگاهی آنها بسیار اهمیت دارد. خبرگزاری ایسنا ۱۳اسفند۹۷

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید