دانشگاه آزاد بنگاه غارت و چپاول دانشجویان

0
307
دانشگاه آزاد بنگاه غارت و چپاول دانشجویان
دانشگاه آزاد بنگاه غارت و چپاول دانشجویان

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۲-دانشگاه آزاد بنگاه غارت و چپاول دانشجویان

دانشگاه آزاد بنگاه غارت و چپاول دانشجویان
به نوشته رسانه های حکومتی نظام طهرانچی رییس دانشگاه آزاد در روز ۲۳خرداد سال ۹۸ تعداد ۳۳۰سکه طلا به مسئولین نهاد نمایندگی خامنه ای ؛ ا زجیب دانشجویان بذل و بخشش کرده است
«رکنا می نویسد:»
۲۳ خرداد اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد با حضور روسای واحدهای این دانشگاه و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سالن همایش کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد و در این اجلاس ۳۳۰سکه تمام به روسای واحدهای این دانشگاه و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داده شد.
اما این بذل و بخشش ها درحالی صورت گرفته است که این دانشگاه توان پرداخت حقوق کارکنان و اساتید خود را نداشته است به نحوی که تعدادی از آنها بر این موضوع تاکید کرده و درخواست کمک کرده‌اند.» رکنا ۳تیرماه ۹۸

ولی این غارت وچپاول دانشجویان درحالی صورت میگیرد که به نوشته رسانه های نظام؛ واحدهای دانشگاهی به دلیل مشکلات مالی و کمبود دانشجو، تعدادی از واحدهای شهرستان‌های این دانشگاه در آستانه تعطیلی قرار دارند.
اما نتیجه گیری این چپاولها و غارت دانشجویان و مردم؛ که کمرشان زیر بار فشارهای اقتصادی له شده است چیزی به جز تاراج حرث و نسل مردم ایران نیست ؛ همچنانکه شاهد بودیم در واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ۸ دانشجو مظلومانه کشته شدند تنها بخاطر نداشتن گارد ریل ؛‌ از دور خارج بودن اتوبوس حامل آنان و ازهمه مهمتر ساختن دانشگاه آزاد در زیر گسل زلزله
دانشگاه آزاد درتیول بیت العنکبوت ولی فقیه است که همه دارایی هایش درتحریم می باشد
باشد که به زودی مردم ایران و دانشجویان آزادیخواه حق شان را ازچپاولگران بستانند.

اما واقعیت این است که دانشگاه آزاد درتیول ولی فقیه و شخص خامنه ای می باشد و تمامی درآمدها و هزینه های آن مستقیما در کیسه آقاست!
همچنین ولایتی نیز ازسهامداران و چپاولگرانی دانشگاه آزاد می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید