دانشگاههای ایران معبد و محرابی برای آزادی

0
465
دانشگاههای
دانشگاههای ایران معبد و محرابی برای آزادی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۰-دانشگاههای ایران معبد و محرابی برای آزادی

دانشگاههای ایران معبد و محرابی برای آزادی
گرچه درطی ؛ چهل سال حاکمیت جهل و جنایت نظام ضد علم و آموزش درایران ؛ هزاران بار دانشگاه به خاک وخون کشیده شد و دست به نسل کشی در میان دانشجویان آگاه و مبارز زد ؛ اما هرگز دانشگاه های ایران خاموش نشدند .
رژیم ضد ایرانی که خواسته اش ؛ به گورستان تبدیل کردن دانشگاه های ایران بود و فکر می کردد که دانشگاه های ایران به پاسیو و منفعل شده اند ؛ اما دانشجویان مبارز ایرانی ؛ در غرش ۱۸ تیر ۷۸ زنده بودن و پویایی خود رانشان دادند .
در سال۸۸ بازهم دانشگاه در قیام سراسری مردم ایران پیشتاز بود و زمین را زیر پای دیکتاتورها لرزاند و تداوم حضور قشر آگاه جامعه در میدان مبارزه را به ثبت رساند.
وباز در قیام سراسری دیماه ۹۶ این دانشگاه های ایران بودند که با حمایت از توده های زحمتکش و کارگران همبستگی خودشان را با قیام رنجبران نشان دادند و در همین راستا قیمت سنگینی پرداختند .
همچنین با شعار پر محتوای ؛
اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا حرف آخر را زدند .
با یک شعار استراتژیک خواسته همه مردم ایران را که جارو کردن کل نظام جهل وجنایت است بیرونی و جهانی کردند.
دانشجویان ایرانی نشان دادند که همچنان به عنوان پشتیبان پیشتازان نبرد برای آزادی ایران در صحنه هستند و در امتداد صدای پیشتاز می خروشند.

گفتنی است که در قیام سراسری دیماه ده ها دانشجو دستگیر و زندانی شدند ؛ احکام سنگین برایشان صادرشد ؛
از درس و تحصیل بازماندند ؛شکنجه شدند ؛اما هرگز از نبرد برای آزادی دست برنداشته و پرچمدار قشر آگاه این میهن شدند.
بنابرای به حق باید گفت ؛: دانشگاه های ایران معبد و محرابی برای آزادی است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید