دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی – قسمت سوم

0
675
دانشگاههای ایران در چنبره
دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی - قسمت سوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۷- دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی
کمیته انضباطی با چه هدفی ایجاد شده است و چه نقشی در دانشگاه دارد؟
این کمیته، در واقع محل صدور حکم برای دانشجویان است که تمام فعالان دانشجویی به طور کامل با آن آشنایی دارند. ستاره دار شدن دانشجویان نیز حاصل صدور احکام این کمیته است؛ اما بهتر است که بر اساس شیوه نامه این کمیته به بندهای مختلف آن نگاهی بیاندازیم و ببینیم هر چند که در بین بندهای مختلف آن، رسیدگی به جرائم آموزشی یا جرائم عمومی و اخلاقی دیده می شود، اما بر هیچ دانشجویی پوشیده نیست که شدت عمل این کمیته در مورد به اصطلاح تخلفات سیاسی است و اساسا فضای سرکوبگری که از طریق حراست بر دانشگاه حاکم شده است، برای مواردی مانند توزیع مواد مخدر یا مثلا جرائمی مانند سرقت نیست و حتما شما گزارشات زیادی را دیده اید مبنی بر اینکه این جرائم در دانشگاه ها انجام می شود و در بسیاری موارد حراست هیچگونه حساسیتی روی آنها ندارد و حتی اگر هم برای خالی نبودن عریضه اراده ای برای جلوگیری از آنها نشان بدهد، بعد از تشکیل کمیته انضباطی، در رای صادره تجدیدنظر شده و تخفیف لحاظ می شود. به عبارت دیگر تمرکز اصلی کمیته انضباطی بر روی بند ج(رسیدگی به تخلفات سیاسی) می باشد که پس از احضار دانشجو به حراست و تشکیل پرونده، این کمیته تشکیل شده و احکام ظالمانه ای را صادر میکند و اساسا هم واژه ستاره دار شدن دانشجو برای همین به اصطلاح تخلفات می باشد. این شیوه نامه در یک مقدمه و ۴ بخش در مجموع شامل ۲۳ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۳۱ / ۶/ ۸۲ به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
در مقدمه می خوانیم:
«پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته ها ی انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. ”
سوال: این کمیته چه تنبیهاتی را در نظر می گیرد؟
در بخش اول تنبیهاتی که این کمیته سرکوبگر صادر می کند، نام برده می شوند:
1.اخطار شفاهی
2.تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
3.اخطار کتبی بدون درج درپرونده دانشجو
4.تذکر کتبی و درج درپرونده دانشجو
5.توبیخ کتبی و درج درپرونده دانشجو
6.دادن نمره 25/ 0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف
7.محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده ازتحصیل
8.دریافت خسارت از دانشجودر مورادی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد
9.منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال بدون احتساب سنوات
10.منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال با احتساب سنوات
11.منع موقت از تحصیل به مدت دونیم سال بدون احتساب سنوات
12.منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات
13.منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات
14.منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات
15.منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال بدون احتساب سنوات
16.منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال با احتساب سنوات
17.اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
18.اخراج و محرومیت ازتحصیل در کلیه دانشگاه ها از 1 تا 5 سال»

ادامه دارد………

دانشگاههای ایران در چنبره

دانشگاههای ایران در چنبره
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید