دانشگاههای ایران بشکه باروت است

0
466
دانشگاههای ایران بشکه باروت است
دانشگاههای ایران بشکه باروت است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۶-دانشگاههای ایران بشکه باروت است

دانشگاههای ایران بشکه باروت است
باتوجه به دستگیری های گسترده در روز کارگر مقابل مجلس تعداد زیادی دانشجو بین دستگیر شدگان بودند که به ده ها نفر میرسد

اما بلافاصله این دانشجویان پس ازیک توقف کوتاه در بازداشتگاه وزرا به زندان اوین فشافویه و قرچک منتقل شدند چرا؟
علتش وضعیت به شدت انفجاری جامعه و بخصوص دانشجویان است.
اگر نظام این دانشجویان را رها می کرد یا در یک بازداشتگاه نگه میداشت رعب و وحشت مورد نیازش را نمی توانست در دانشگاه اعمال کند و فردا همه دانشجویان بلند میشدند چون به همدیگر نگاه می‌کنند.اساسا حملات روز کارگر به کارگران و دانشجویان و روز بعد به معلمان و دستگیریهای از وضعیت به شدت لرزان رژیم است.

الان دانشگاهها بشکه باروت است . به همین دلیل هم جنس تظاهراتها با قبل فرق میکند و هم معنای شعارها با قبل فرق میکند.
چرا که الان رویارویی رژیم با آمریکا به نقطه ای رسیده که خامنه ای که میگفت جنگ نمی شود و مذاکره نمیکنیم هم ظریف را با خفت و خواری برای مذاکره فرستاد که البته با اردنگی از آمریکا برگشت خورد و هم خود خامنه‌ای گفت باید آرایش جنگی بگیریم.
الان مردم درتهران شعار «دشمن ما همینجاست دروغ میگن امریکاست را میدهند» طبیعی است که معنای این شعار با قبل از دور اخیر بسیار متفاوت است.

این نظام با یک تو سر خوری بزرگ به نام لیست گذاری تروریستی سپاه مواجه شده است ودرجریان سیل ویرانگر نیز آبروی نداشته سپاه ضدمردمی اش در همه زمینه ها رفت.بنا بر این حملات به دانشجویان در شرایط کنونی واقعا پیام درماندگی مطلق رژیم در برابر اعتلای جنبش اجتماعی و قیام عمومی است. حمله ساواک شاه هم در ماههای آخر به دانشگاه در۱۳ آبان ۵۷ برای همین بود .

بنابراین به دانشجویان باید گفت: این نوع دستگیریها با دوران قبل از اتفاقات اخیر واقعا متفاوت است و از موضع ذلت و خواری و بدبختی نظام باید دیدزیرا به این ترتیب می خواهد به گمان خودش آب رفته قدرت را به جوی بازگرداند.
سخنی با دانشجویان
به دانشجویان باید گفت: هیچ کاری خودبخودی صورت نمیگیرد.
باید حرکتهای دانشجویی را از یک اعتراض ساده به اعتراضات مهم سیاسی بزرگ ارتقا داد .
دوران سرنگونی شتابان راه خود را به پیش باز میکند.
دانشجویان بایدبا تشکیل شوراهای مردمی و کانونهای شورشی در هر دانشکده و دانشگاه سازماندهی کنند.
شعار دانشجویان :
«جاروی جلادان، مزدوران بسیج و اطلاعات و سپاه را از دانشگاهها بیرون بریزیم و دانشگاه را برای آنان نا امن کنیم »است.
هر دانشگاه یک کانون شورشی است.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید