دانشگاه علوم و کشاورزی خوزستان طی اطلاعیه ای تا ۲۴ فروردین ۹۸دانشگاه را تعطیل اعلام کرد

0
504
دانشکده علوم و کشاورزی خوزستان
دانشکده علوم و کشاورزی خوزستان تادرطی اطلاعیه ای تا ۲۴ فروردین ۹۸دانشگاه تعطیل اعلام کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۱-دانشگاه علوم و کشاورزی خوزستان طی اطلاعیه ای تا ۲۴ فروردین۹۸ دانشگاه را تعطیل اعلام کرد

دانشکده علوم و کشاورزی خوزستان تادرطی اطلاعیه ای تا ۲۴ فروردین۹۸ دانشگاه تعطیل اعلام کرد
روابط عمومی دانشگاه علوم وکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
بدین وسیله به اطلاع می رساند درپی بارش های بی سابقه اخیر و شرایط فوق العاده دراستان خوزستان شروع کلاسهای درس تا تاریخ ۲۴ فروردین ۹۸ به تعویق می افتد.

 

سیل محصول سیستماتیک 

لذا کلیه کلاسهای درس ؛ آزمایشگاهها؛ سرهای دانشجویی؛ سلف سرویس و سرویس های ایاب وذهاب و خدمات دانشجویی تعطیل می باشند.

دانشگاه اهواز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید