دانشمند شیمی روزالیند فرانکلین اجازه نداشت دررستوران دانشگاه غذا بخورد

0
245
دانشمند شیمی روزالیند فرانکلین
دانشمند شیمی روزالیند فرانکلین اجازه نداشت دررستوران دانشگاه غذا بخورد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۵- دانشمند شیمی روزالیند فرانکلین اجازه نداشت دررستوران دانشگاه غذا بخورد

دانشمند شیمی روزالیند فرانکلین اجازه نداشت دررستوران دانشگاه غذا بخورد
روزالیند فرانکلین محقق و دانشمند شیمی در دانشگاه کمبریج درس می خواند .
روزالیند در ۲۵ ژوییه ۱۹۳۰ در لندن بدنیا آمد پدر و مادرش بازگان و یهودی تبار بودند .
روزالیند در دبیرستان سن پل درس می خواند زیرا که در این دبیرستان به آموزشهای تجربی زنان اهمیت بیشتری می دادند.
هنگامیکه روزالیند در دانشگاه کمبریج دانشجو بود اجازه نداشت دررستوران دانشگاه غذا بخورد زیرا که یهودی بود .
او در دانشگاه به پژوهش در بیوفیزیک ملکولی و بررسی ریزساخت‌های کربن پرداخت زیرا زغال‌چوب و سنگ در آن دوره کاربرد بسیار در سوخت هواپیماها داشت.
۲۵ ساله بود که دکترای خود را در این شاخه از بیوفیزیک گرفت.
۲۷ ساله بود که به فرانسه رفت و با دستگاه‌های اشعه ایکس X بلورنگاره‌ بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و پس از آن با بهره‌گیری از آن اشعه به بررسی پروتئین‌ها پرداخت که به تشخیص ساختار DNA و RNA یعنی سازه های حامل واحدهای ارثی و رمزگشایی ساختار سلول حیات‌بخش بشر انجامید.

۳۳ ساله بود که همکارانش جیمز واتسون و فرانسیس کریک نیز روی این موضوع کار می‌کردند و از نتایج کارهای او بهره می‌گرفتند بی‌آن که نامی از پژوهش‌های موسوم به “عکس ۵۱” او ببرند چه رسد به اینکه جایزه نوبل را با بازماندگان او تقسیم کنند.
فرانکلین افزون بر پژوهش‌های پیشین به همراه یک تیم ویروس‌شناسی بر ویروس موزاییکی تنباکو کار کرد و مدل‌های بزرگی از اشکال میله‌ای و کُروی ویروس‌ها ارائه داد.
او همچنین در اتحادیه کارگری و شورای شهر لندن عضوی کوشا بود و برای اعطای حق رای به زنان فعالیت بسیار کرد.
در سال ۱۹۹۷ جان برورتون ستاره‌شناس آماتور استرالیایی، سیارکی را به نام او ثبت و در سال ۲۰۱۹ سازمان فضایی اروپا مریخ‌نوردی را به یادش نام‌گذاری کرد

زنان دانشمند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید