دانشمندان«دانشگاه دوک»درامریکابه سرپرستی یک پروفسورایرانی موفق شدندتومورهای مغزی راباروشی نوین خارج کنند

0
524
دانشمندان «دانشگاه دوک »در امریکا
دانشمندان «دانشگاه دوک »در امریکا به سرپرستی یک پروفسور ایرانی موفق شدند تومورهای مغزی را با روشی نوین خارج کنند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۷-دانشمندان «دانشگاه دوک »در امریکا به سرپرستی یک پروفسور ایرانی موفق شدند تومورهای مغزی را با روشی نوین خارج کنند

دانشمندان «دانشگاه دوک »در امریکا به سرپرستی یک پروفسور ایرانی موفق شدند تومورهای مغزی را با روشی نوین خارج کنند

نصیر مکرم محقق ایرانی در امریکا سرپرستی این پژوهش را به عهده داشت آنها موفق به توسعه دستگاهی شده‌اند که توسط آن می‌توان به راحتی تومورها را از مغز خارج کرد.
پژوهشگران “دانشگاه دوک” موفق به توسعه دستگاهی به منظور خروج تومورها از مغز به نام ” Tumor Monorail ” شده‌اند.
این دستگاه توسط سازمان غذا و دارو آمریکا نیز تأیید شده است.

این دستگاه با شبیه سازی خواص فیزیکی ماده سفید مغز، تومورهای پیشرو را به مهاجرت به سمت بیرون مغز هدایت می‌کند. پس از آن، سلول‌ها می‌توانند با خیال راحت برداشته شوند.

ماده سفید (White matter) یکی از بخشهای سیستم عصبی مرکزی است. سیتم عصبی مرکزی از دو ناحیه ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده است. این ماده بخش اصلی مغز و بخش سطحی نخاع را تشکیل می‌دهد و بطور عمده از سلول‌های گلیال و آکسونهای میلینه تشکیل شده است. این آکسونها پیام‌ها را از مخ به سایر بخشهای سیستم عصبی منتقل می‌کنند. در ماده سفید بجز بافت چربی، مویرگها و عروق مشاهده می‌شوند. فسفولیپیدها در ماده سفید فراوانند.
بارون براهما یکی ازمحققان این طرح می گوید:

دستگاه ” tumor monorail ” یک دستگاه بسیار خاص در برداشتن تومورها از مغز است. تومورهای زیادی وجود دارند که به علت محل تومور یا ضعف بیمار غیر قابل جراحی هستند. این دستگاه باعث می‌شود تا پزشکان توانایی جراحی این تومورها را داشته باشند.

نصیر مکرم محقق ایرانی دانشگاه دوک گفت:طی این روش، تومور به وسیله دستگاه ما به جای قرار گرفتن در بافت سالم مغز، به یک مخزن کنترل شده و دور از تومور مادر، کنترل می‌شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید