دانشجو ی سراوانی هفت ماه در زندان و بلاتکلیف

0
501
دانشجو ی سراوانی
دانشجو ی سراوانی هفت ماه در زندان و بلاتکلیف

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۷-دانشجو ی سراوانی هفت ماه در زندان و بلاتکلیف
افشین نتوزهی ۲۱ ساله فرزند نواب اهل سراوان ۷ماه است که در زندان سراوان در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.
یک دانشجوی سراوانی ۷ ماه هست که در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد.
افشین اشتباها دستگیر شده است و حتی فرد شاکی به بی گناهی او رضایت داده است اما دادستان سراوان به وضعیت این دانشجو که در ترم دوم دانشگا ه درس میخواند توجهی نکرده است
خانواده افشین نتوزهی هربا ر که به دادسرای سراوان مراجعه کرده اند هیچ پاسخی نگرفته و دادستان نسبت به این کیس پاسخ گو نبوده است .
وکیل افشین نتوزهی هم اعلام کرده است که : هیچ مدرکی علیه افشین وجود ندارد که او گناهکار است ؟ اما معلوم نیست که چرا دادستان جوابی نمی دهد؟
افشین ازدانشگاه و تحصیل بازمانده است وخانواده اش درنگرانی ازشرایط اوهستند .
دانشجو ی سراوانی هفت ماه در زندان و بلاتکلیف
بلاتکلیفی و عدم پاسخ گویی به وضعیت زندانیان ازشیوه های جاری دستگاه قضایی رژیم ایران است که مدتها افراد را در بلاتکلیفی نگه میدارند .
دانشجو ی سراوانی هفت ماه در زندان و بلاتکلیف

شایان ذکر است که دانشجویان وجوانان زیادی هستند که به دلایل واهی درزندانهای قرون وسطایی به سر میبرند مانند احمد دبات که اکنون در زندان یزد درشرایط بسیار بدی بسر میبرد و درحال نابینا شدن است .
همچنین آرش صادقی دانشجوی فسلفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران که اکنون درزندان بسرمیبرد و در وضعیت جسمی خطرناکی بسر  میبرد و دادستان ومسئولین زندان هیچ پاسخی به وضعیت این زندانی نمی دهند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید