دانشجوی کاشانی درجلسه پرسش و پاسخ گفت : چهل سال است که مملکت را به گند کشیده اید !

0
818

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۵-دانشجوی کاشانی درجلسه پرسش و پاسخ گفت : چهل سال است که مملکت را به گند کشیده اید !

چهل سال است که مملکت را به گند کشیده اید !
من درس نخوندم من درس نخوندم شما که درس خوندید
شماکه انقلاب کردید درس خوندید چه گلی به سرما زدید
شما که چهل سال است درس خواندید چند تاشغل ایجاد کردید
اینجا آمده اید نشسته اید و میگویید این دزد است
اون یکی می گوید این دزد است ؛
اصلا به من چه شما همتون دزد هستید
من درس نخوندم شما که درس خوندید
سوال من اینه که چهل ساله شما چکا رکردید؟

آری اینها سوالات و حرفهای به حق دانشجویی است که دراین نظام آینده ای برای خود نمی بیند و باتمام قوا و با شجاعت تمام مسئولین این نظام را به چالش کشیده است که درطی این چهل سال حاکمیت چیزی که نصیب مردم ایران شده تنها وتنها ؛‌
دزدی ؛‌غارت ؛‌چپاول ؛‌ سرکوب و ویرانگری بوده است .
دانشگاه ها بجای ایجاد یک فضای آموزشی و رشد وپیشرفت بیشتر شبیه پادگان است زیرا که هیچ دانشجویی حق آزادی بیان و حق بیان خواسته ها ومطالبات خودش راندارد .

هرکس که کمترین اعتراضی حتی اعتراضات صنفی را هم بیان کرده الان جایش در سلولهای انفرادی و شکنجه است

هم اینک بیش از پنجاه دانشجوی ایرانی زیر محاکمه هستند و فقط بخاطر بیان خواسته های خودشان به جرم «توطئه علیه نظام و اقدامات امنیتی علیه نظام در زندان به سرمی برند »
تعدادی از آنان با وثیقه های سنگین آزاد شدند اما به مدت کوتاهی مجددا دستگیر شده اند .

بنابراین همچنانکه درجریانات قیام دیماه ۹۶ دیدیم که بیشترین آمار دستگیر شدگان از بین دانشجویان وفرهیختگان بود زیرا که گفتند : اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا.

دانشجوی کاشانی درجلسه پرسش و پاسخ گفت : چهل سال است که مملکت را به گند کشیده اید !
دانشجوی کاشانی درجلسه پرسش و پاسخ گفت : چهل سال است که مملکت را به گند کشیده اید !

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید