دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزادتهران بازداشت شد

0
589
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزادتهران بازداشت شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۲-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران بازداشت شد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران بازداشت شد
یک دانشجو به نام کیانوش اصلانی به علت روز جهانی زبان مادری درتهران بازداشت شده است.
آقای کیانوش اصلانی دانشجی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران هفته گذشته دستگیر شده است.
قبل نیز مامورین وزارت اطلاعات با خانواده ی این دانشجو تماس گرفته و تهدید کرده اند که درصورت ادامه فعالیتهای فرزندشان اورا بازداشت خواهند کرد.

این دانشجو ساکن اردبیل می باشد .

شایان ذکر است که در مراغه نیز یکی از دانشجویان به نام سالار سرکشی به مناسبت روزجهانی زبان مادری درخواستی به دانشگاه جهت برپایی رشته زبان وادبیات ترکی داده بود او نیز تهدیدبه اخراج شده است.

دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید