دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریزعلی کامرانی محکوم به سه ماه حبس تعزیری

0
1128
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریزعلی کامرانی محکوم به سه ماه حبس تعزیری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۲-دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریزعلی کامرانی محکوم به سه ماه حبس تعزیری

دانشجوی کارشناسی
در ادامه روند صدور احکام برای دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور یکی دیگر از دانشجویان به نام علی کامرانی به۳ماه حبس تعزیری محکوم شد.
علی کامرانی دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز می باشد .

علی کامرانی دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی تبریز، با تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

شایان ذکراست که در طی روزهای اخیر تعدادی از دانشجویان دانشگاه تبریز شامل این احکام ظالمانه شده اند .

منجمله خانم رویا صغیری
در ادامه صدور احکام برای دانشجویان بازداشت شده درقیام دیماه ۹۶ برای یکی دیگر از دانشجویان در دادگاه بدوی حکم صادرشد.
رویا صغیری ؛ دانشجوی دانشگاه تبریز ؛ در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .

آقای علی قدیری
یکی دیگر از دانشجویانی که در قیام سراسری دیماه سال ۹۶ دستگیر شده بود احکامی برایش صادرشده است .
علی قدیری دانشجوی دانشگاه تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی و به علت شرکت در تجمعات غیر قانونی به یکسال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد .

گفتنی است که دانشجویان دانشگاه تبریز دراعتراض به احکام ؛ ظالمانه قضایی تجمعات اعتراضی کردند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به جمع اعتراض کنندگان به احکام سنگین قضایی پیوست
روزسه شنبه ۵تیرماه سال ۱۳۹۷ ؛‌دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز ؛ نسبت به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی کردند .
این دانشجویان بادرست کردن بنرهای بزرگی خواسته ها شعارها و مطالباتشان را منعکس کرده بودند
نوشته این بنرها بیان کننده اعتراضات شدید دانشجویان علیه این احکام ظالمانه می باشد
دانشجو زندانی ؛ آدمکش آزاد
امروز روز عزای دانشگاه است
جای دانشجو زندان نیست
باز آمدم چون عید نو
تاقفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را
چنگال و دندان بشکنم
دانشجویان دانشگاه تبریز با ایجاد این بنرها نقش پیشتازی دانشگاه را برجسته کرده اند .

دانشجوی کارشناسی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید