دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران مرداس طاهری به زندان تهران بزرگ منتقل شد

0
84
دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران
دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران مرداس طاهری به زندان تهران بزرگ منتقل شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱۹-دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران مرداس طاهری به زندان تهران بزرگ منتقل شد

دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران مرداس طاهری به زندان تهران بزرگ منتقل شد
مرداس طاهری؛ درتاریخ ۱۱اردیبهشت ۹۸ همراه تعدادی از فعالین مدنی ؛ کارگران و دانشجویان بازداشت شده بود ؛ او دربیدادگاه شعبه ۱۰۶۰ که درتاریخ ۱۵ تیرماه ۹۸ برگزار شد به قید کفالت آزاد شد ولی یک سال حبس تعلیقی برایش صادرشده بود.
این حکم به وکیل مرداس طاهری ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شد.
رژیم هنرکش جمهوری اسلامی دانشجویان را به بهانه های واهی راهی زندان می کند زیرا که از وحشت وهراسی که ازقیام دارد می

خواهد با به بند کشیدن دانشجویان راه اعتراضات و گسترده شدن آن را ببندد اما زهی خیال باطل که دانشجویان سکوت نخواهند کرد!!

روزحساب نزدیک است

بیشتربدانیم:

۱۱اردیبهشت درپی تجمع دانشجویان و کارگران و معلمان به مناسبت روزجهانی کارگر مقابل مجلس نظام نیروهای سرکوبگر که ازقبل زمینه چینی برای دستگیری کرده بودند به مردم تجمع کرده و تعدادی را بازداشت کرده و آنان را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند
بازداشتی‌های وزرا
۱- عاطفه رنگریز
۲- مرضیه امیری
۳- انیشا اسداللهی
۴- سمانه امیری
۵- نرگس شجاع
۶- ناهید خداجو
۷- لیلا ناصروندی
۸- حسنی ویژه
۹- اعظم خضری
۱۰- زهرا تهرانی زاده
۱۱- ندا ناجی
۱۲-سمیرا امیری
اسامی کارگران دستگیر شده:
۱. رضا شهابی
۲. حسن سعیدی
۳. فرهاد شیخی
۴. وحید فریدونی
۵. ناصر محرم‌زاده
۶. رسول طالب‌مقدم
۷. اسدالله سلیمانی
۸. محمدعلی اصلانی
۹. کامیار فکور
۱۰. مرداس طاهری
۱۱. محسن سلیمانی‌نژاد
۱۲. هادی سلیمانی
۱۳. مهدی عظیمی
۱۴. ماهان صالحی
۱۵. قاسم خالویی
۱۶. محمد اصلاغی
۱۷. خانم شیری
۱۸. الهام صالحی

۲۰. امیرمحمد طاهری
۲۱. کیوان صمیمی
۲۲. داودرفیعی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید