دانشجوی سال سوم روانشناسی دانشگاه آزاد کاشان به جرم بهایی بودن اخراج شد

0
948
دانشجوی سال سوم روانشناسی دانشگاه
دانشجوی سال سوم روانشناسی دانشگاه آزاد کاشان به جرم بهایی بودن اخراج شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۳-دانشجوی سال سوم روانشناسی دانشگاه آزاد کاشان به جرم بهایی بودن اخراج شد
پریا فروغی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد
پریا فروغی دانشجوی ترم ۳رشته روان شناسی بهائیت از دانشگاه اخراج شد
این شهروند بهایی با وجود تحصیل در سه ترم در رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد کاشانبه علت اعتقاد به بهاییت از دانشگاه اخراج شد
اززبان پریا فروغی می شنویم:
من سر امتحان بودم که من را به دفتر رییس دانشگاه احظار کردند در دفتر رییس متوجه این کار شدم و بغض عجیبی گلویم را گرفت .
رییس دانشگاه از نقصی فرم ثبت نام من ایراد گرفت وبعد فرم رو دیدم گفت همه فرم تکمیل هست جز دین چرا ننوشتی دینتو؟
گفتم شاید فراموش کردم گفت :
نه اتفاقا فراموشت نشده!
دینت چیه؟گفتم :بهایی گفت :
بنویس و نوشتم گفت :میدونی طبق قانون جمهوری اسلامی حق تحصیل نداری ؟
گفتم :بله ؛گفت ؛
پس امروز کارهایت را انجام بده برای انصراف ؛گفتم :
من از دانشگاه انصراف ندادم شما منو اخراج میکنین بخاطر عقیده بعد ؛گفت:
این قانون برای همه هست گفتم :
ببخشید از تمامی کشورهای دیگر در ایران حق تحصیل در دانشگاها را در کشور ما دارندو من در کشورم حق تحصیل ندارم ؟
این درست و عادلانه هست از نظر شما؟
گفت :حتما درسته بعد؛ گفت :چرا گفتی بهایی هستی که اخراج بشی؟
گفتم صداقت اساس دین بهایی هست گفت شما حق تحصیل دیگر نه در این دانشگاه ؛و نه هیچ یک از دانشگاه های ایرانو نداری و خندید.
و من گفتم :افتخار میکنم که بخاطر عقیده پاکم اخراج شدم و هیچ مشکلی نیست .
نقص در پرونده و اخراج از دانشگاه بهانه ای است که معمولا از سوی سازمان سنجش و دانشگاهای سراسری و آزاد برای محروم ساختن شهروندان بهایی از ورود به مقاطع تحصیلی عالی یا تکمیلی استفاده میشود.
بر طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
هر چند این رویه بارها مورد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه بین المللی قرار گرفته است با این حال حکومت ایران نه تنها هیچ نشانه ای از تغییر رویه خود نشان نداده بلکه تنها مرکز تحصیلی مجازی جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران که به همت اعضای این اقلیت مذهبی راه اندازی شده بود را تعطیل کرد ؛
و موسسان و مدرسان آن را به حبس های طویل المدت محکوم نمودند.
شایان ذکر است که محروم کردن اقلیتهای مذهبی نقض آشکار حقوق بشردر هرکشوری است و شهروندان هرکشور باهردین آئینی مجازند که ازهمه تسهیلات کشور متبوع خود بهره ببرند
ممانعت ازتحصیل دانشجویان ودانش آموزان بهایی در ایران نقض آشکارحقوق شهروندی است .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید