دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی:کانونهای شورشی محرک و پیش آهنگ پیش برنده قیام

0
648
دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی
دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی:کانونهای شورشی محرک و پیش آهنگ پیش برنده قیام

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۱-دانشجوی زندانی سیاسی مجید اسدی:کانونهای شورشی محرک و پیش آهنگ پیش برنده قیام

دانشجوی زندانی سیاسی مجید اسدی:کانونهای شورشی محرک و پیش آهنگ پیش برنده قیام
یک سال پیش در دیماه ۹۶، خیل لشگر خشمگین گرسنگان و غارت‌شدگان به یک‌باره بر وضعیتی اسف‌بار و ظالمانه خورشید و آنگاه نسلی نوین در پی‌اش پا به صحنه اجتماعی نهاد. صدای شکستن زنجیرهای استثمار و بردگی از هر سو به گوش می‌رسید و همه چیز خبر از آغاز دورانی جدید در فلک سیاسی مردم ایران می‌داد.

در این میان، کانونهای شورشی به‌مثابه عنصر خلاق، محرک، پیش‌آهنگ و پیش برنده قیام، آنتی‌تز یاوه‌ها و لاف و گزاف‌هایی است که وابستگان و دلسوختگان منافع این رژیم در پی آن بیهوده تلاش می‌کنند تا تداوم و سرانجام رهایی بخش موقعیت انقلابی امروز ایران را فریبکارانه در سراب خیالی هرج و مرج و جنگ داخلی تئوریزه کنند و مردم را از آن به هراس اندازند.
اما این هسته‌های مقاومت، بذرهای عصیان و آزادی را در شهرهای مختلف میهن و در زندانها می‌نشانند.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت سالگرد قیام دیماه  ۹۶
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید