دانشجوی زندانی سیاسی علیرضا وارسته باوجود شرایط وخیم جسمی ازبیمارستان به زندان بازگردانده شد

0
869
دانشجوی زندانی سیاسی علیرضا وارسته
دانشجوی زندانی سیاسی علیرضا وارسته باوجود شرایط وخیم جسمی ازبیمارستان به زندان بازگردانده شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱-دانشجوی زندانی سیاسی علیرضا وارسته باوجود شرایط وخیم جسمی ازبیمارستان به زندان بازگردانده شد

زندانی سیاسی علیرضا وارسته پس از پیگیری های مستمر خانواده و تایید کمیسیون پزشکی به خاطر شرایط حاد جسمی اش به بیمارستان منتقل شده بود.
اما در مدت بستری مستمر تحت فشارهای روحی قرار داشت.
دستها و پاهایش را با دست بند و پابند به تخت بیمارستان بسته بودند
کادرپزشکی بیمارستان نسبت به این عمل شنیع وزارت اطلاعات بشدت اعتراض کردند.
وبا وجودیکه کمیسیون پزشکی رای بر آزادی علیرضا وارسته داده بودند و بیماری اش را تایید کردند اما اطلاعات کاشان
به این خواسته کادر پزشکی وقعی ننهادند و این دانشجوی زندانی وبیمار را مجددا به زندان بازگرداندند
خانواده این دانشجوی ۲۳ ساله زندانی ؛ با تلاشهای فراوان اورا به بیمارستان منتقل کرده بودند زیرا که شرایط اش حاد بود اما زندانبانان او را در تاریخ چهارشنبه ۲۹فروردین به سلولهای تاریک بازگرداندند.

شایان ذکراست که :
علیرضا وارسته ۲۳ ساله دانشجوی دانشگاه «تربیت معلم کاشان» و دانشجوی اخراجی دانشگاه «تربیت معلم پردیس کرج» بوده و از یک بیماری حاد رنج می برد
این دانشجوی زندانی در روز ۸ آبان ۱۳۹۶، به دلیل ارتباط داشتن با خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده سال۱۳۶۷ در منزل شخصی پدرش بازداشت شد. روز ۲۵ بهمن ماه؛ پرونده وی به دادگاه رفت و توسط دادگاه انقلاب کاشان به ۱۰ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال حکم وی بر اساس اتهامات توهین به خامنه ای؛ تبلیغ علیه نظام؛ ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و جاسوسی صادر شده است. اما اتهام جاسوسی در پرونده وی اساسا دروغ بوده و وکیل وی به این دادنامه اعتراض کرده است.
نظام حاکم برایران درترس وهراس از حضور دانشجویان مبارز در دانشگاه ها آنان را با اتهامات واهی درگوشه سیاه چالها نگه داشته است .
وعمر وزندگی این جوانان را اینگونه نابود میکند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید