دانشجوی زندانی زیر شکنجه در حالت بیماری حاد

0
493
دانشجوی زندانی زیر شکنجه در حالت بیماری حاد
دانشجوی زندانی زیر شکنجه در حالت بیماری حاد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۱-دانشجوی زندانی زیر شکنجه در حالت بیماری حاد

دانشجوی زندانی تحت شکنجه های روحی وجسمی 
فشارها برروی علیرضا وارسته ؛ زندانی سیاسی دربند افزایش یافته است .
این زندانی از بیماری حاد رنج می برد و پزشکان نیز خواهان آزادی وی شده اند زیراکه لازمه بهبودی او آزادی است .
اما تاکنون بازجویان اطلاعات ؛ ازدرمان او به بیمارستانهای خارج زندان نیز؛ ممانعت کرده اند .
علیرضا وارسته دانشجوی زندانی سیاسی باید در محیطی آرام باشد که بتواند استراحت کافی کرده و از امکانات پزشکی و زیستی درستی برخوردار باشد ؛زیرا که بخش اصلی درمان این زندانی داشتن محیطی آرام است.
شکنجه گران زندان برای اینکه اورا بیشتر تحت فشار قرار دهند ؛ به عمد اورا نیمه شب بیدار کرده و مانع استراحتش می شوند ؛ همچنان درطی روزنیز با ضربه زدن به تخت وبیدارکردن آزارش می دهند .
علیرضا از زمان بازداشت اش حق رفتن به محوطه وهواخوری زندان راهم ندارد و می بایست در سلول باشد .
از داشتن ارتباط باسایر زندانیان محروم است .
از وضعیت غذایی وبهداشتی زندان که بسیار سطح نازلی است رنج می برد.
شایان ذکراست که علیرضا وارسته ۲۳ ساله دانشجوی دانشگاه تربیت معلم کاشان و دانشجوی اخراجی دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج می باشد .
این دانشجو روز ۸ آبان ۹۶ به دلیل ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده سال ۶۷ ؛ درمنزل شخصی اش دستگیر شده است .
به همین دلیل به ۱۰سال حبس محکوم شده است.

دانشجوی زندانی زیر شکنجه در حالت بیماری حاد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید