دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف درهشتادوهشتمین روزاسارت

0
809
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف درهشتادوهشتمین روزاسارت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۷-دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در هشتاد وهشتمین روز اسارت

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در هشتاد وهشتمین روز اسارت

محمد شریفی مقدم دانشجو ونخبه دانشگاه صنعتی شریف بمدت ۸۸ روز است که در اسارت بسرمی برد .
درپی حمله وهجوم نیروهای سرکوبگر به محل زندگی قطب دارویش آقای دکتر تابنده عده ای از هواداران وی برای مقابله با بی حرمتی نسبت به دکتر تابنده و دراویش گنابادی در محل زندگی وی حضور یافتند .
اما نیروهای سرکوبگر با ضرب وشتم شدید هواداران وی مبادرت به دستگیری تعداد زیادی ازاین افراد کردند.
ازجمله چندین نفر از دانشجویان نیز در بین دستگیر شدگان بودند .
محمد شریفی مقدم دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف
سپیده مرادی دانشجوی اخراجی رشته کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
صادق قیصری فارغ التحصیل دانشگاه بهشتی

بیشتربدانیم:
دستگیری و نگه داشتن دانشجویان در سیاهچالهای قرون وسطایی در این نظام جبار قدمتی دیرینه دارد .
از آنجایی که نظام حاکم برایران دانشجویان را رودرروی خود می داند و دانشگاه برایش نقطه آسیب پذیری است ؛ هرروز به فشار و سرکوب دانشجویان می افزاید .
گفتنی است که در جریان قیام سراسری دیماه نیز بیشترین دستگیری ها از قشر دانشجو و جوان کشور بود و احکام سنگینی نیز برای آنان صادر کردند .
تنها راه مقابله با این سرکوب اتحاد وهمبستگی دانشجویان است که علیه این بگیر وببندها قیام کنند .

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید