دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری جرم اش آن است که اسرار هویدا می کرد

0
529
دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری
دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری جرم اش آن است که اسرار هویدا می کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۴- دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری جرم اش آن است که اسرار هویدا می کرد

مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری امروز ۲۴فروردین ۹۸ روانه زندان می شود این دانشجوی شجاع؛ در پی یک اقدام انسان دوستانه و افشاگرانه نظام ضد مردمی را به تیغ انتقاد کشید از این رو در ۲۵ بهمن ۹۷ دستگیر شد و پس از مدتی با قید وثیقه ای سنگین آزاد شد .
بعداز انجام یک دادگاه فرمایشی به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است .
گناه مجتبی این بود که اسرار هویدا می کرد.
او درتوییتر خود نوشت:
سلام مردم عزیز
امروز (شنبه ۲۴فروردین) قرار است حکم زندانم اجرا شود به همین خاطر باید به اجرای احکام دادگاه انقلاب سبزوار مراجعه کنم تا مرا به زندان سبزوار منتقل کنند
مطمینم خداوند و شما مردم، مظلومان را یاری خواهید کرد
به امید پیروزی آزادی و عدالت..
زنده باد آزادی، زنده باد عدالت

نظام پا بگورباید بداند با بگیر و ببند و زندان و شکنجه فقط عمرش کوتاهتر خواهدشد

 براندازی وظایف دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید