دانشجوی دانشگاه حقوق توسط نیروی انتظامی هتک حرمت می شود

0
732

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۱-دانشجوی دانشگاه حقوق توسط نیروی انتظامی هتک حرمت می شود

دانشگاه حقوق
کتک زدن دانشجوی حقوق شهر نیشابور توسط یک پاسدار نیروی انتظامی
دراین کلیپ مشاهده میکنیم که
نیروی انتظامی بعلت اینکه دانشجو درحال فیلم گرفتن است به اوحمله کرده دانشجورا مورد ضرب وشتم قرار میدهد.
این دانشجو می گوید که دانشجوی حقوق است و همزمان ماموربه اوحمله کرده و بی احترامی میکند
این اولین بارنیست که درنظام ضد مردمی اینچنین با دانشجویان برخورد می شود
چندی پیش نیز در دانشگاه آزاد تهران – جنوب حراست دانشگاه به جان یکی از دانشجویان افتاده و اورا بشدت مورد ضرب وشتم قرارداد.

دانشگاه حقوق
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید